Θεσσαλονίκη: Μητροπόλεως 70, 54622, Τηλ. +30 231 600 70 90 | München: Leopoldstr. 70, 80802, Tel. +49 (0) 89 / 54 50 52 90
Δυσλειτουργία του Στοματογναθικού Συστήματος
Δυσλειτουργία του Στοματογναθικού Συστήματος
22 Νοεμβρίου, 2023
μαύρα σφραγίσματα και τοξικότητα
ΜΑΥΡΑ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ
31 Ιανουαρίου, 2024