Θεσσαλονίκη: Μητροπόλεως 70, 54622, Τηλ. +30 231 600 70 90 | München: Leopoldstr. 70, 80802, Tel. +49 (0) 89 / 54 50 52 90
μαύρα σφραγίσματα και τοξικότητα

ΜΑΥΡΑ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ

Τι συμβαίνει στο σώμα μας, βάζοντας μαύρα σφραγίσματα στα δόντια μας…
Από την διατροφή μας αντλεί το σώμα μας όλα του τα ̈πολεμοφόδια ̈ και αναλόγως του τρόπου ζωής μας μπορεί να γίνει το καλύτερο φάρμακο ή και το χειρότερο δηλητήριο!
Δυσλειτουργία του Στοματογναθικού Συστήματος
Δείξε μου τα δόντια σου… να σου πω πως είσαι
Τι συμβαίνει στο Σώμα μας, όταν μυρίζει το Στόμα μας…